vragen aan specialisten

Eddy de Raedt

1. Hoe kan men nog beter inspelen op de oost- Europeanen?

2. Hoe zit het met de samenwerking tussen andere landen over deze daders?

3. Hoe kwam met op het bepalen van het aantal feiten voor de naam veelpleger?

Marc Vandendriessche
1. Hoe komt het dat we zo rap aan één bepaalde nationaliteit denken
2. Met welk doel stelen ze? voor hun famillie?
3. Kan men hen een stap voor zijn ?

Paul Ponsaers
1. Zie je een evolutie bij de rondtrekkende dadergroepen?
2. Hoe groot zijn zo dadergroepen gemiddeld?
3. Hoe verspreid zijn hun netwerken ongeveer?