Verkenning

Organisaties

  • Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechthandhaving

Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) is een nationaal onderzoeksinstituut dat zich toelegt op fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op het gebied van criminaliteit en rechtshandhaving. Het maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en wordt mede gefinancierd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Het NSCR is in Amsterdam gevestigd. Het instituut verricht interdisciplinair en longitudinaal onderzoek op het snijvlak van theorie, praktijk en beleid. Het onderzoek richt zich op drie complementaire thema’s: Mobiliteit en spreiding van criminaliteit, Burger en het strafrechtelijk systeem en Levensloop, criminaliteit en interventies.

Medewerker en medeauteur van mijn artikel werkt hierbij, Wim Bernasco.

Bron: Internet:
www.NSCR.nl

Specialisten

  • W. Bernasco

Zie hierboven!

  • L. Zedner

Professor aan Oxford University

Trefwoorden

Deze vind je terug in de verklarende woordenlijst.

Contextualisering

Juridische context

Er is een gigantische hoeveelheid aan informatie ten opzicht van camera's. Er is een zeer goede duidelijkheid over de camerawetgeving op openbaar en privéterrein!

Waar ik mij nu vooral op ga toespitsen is de wetgeving die kort vermeld wordt in mijn artikel.

… Dat is opmerkelijk, niet alleen omdat de bekendheid van cameratoezicht vanuit het oogpunt van effectiviteit een noodzakelijke voorwaarde is, maar ook omdat de wetgever aan de toestemming tot cameratoezicht in de openbare ruimte expliciet wordt de voorwaarde verbindt dat de aanwezigheid van camera's kenbaar is, en ter plekke duidelijk bekend wordt gemaakt (CCV 2006). …

Hier wordt duidelijk vermeld dat camerabewaking op een duidelijke manier moet worden aangegeven aan de personen die zich op openbaar terrein bevinden waar er camerabewaking is.

In de conclusie stelt men dat dit mooi op papier staat, maar dat er nog te weinig duidelijk wordt vermeld dat men wordt gefilmd. Men stelt dat de effectiefste manier om mensen dit duidelijk te maken waarschijnlijk als volgt in zijn werk gaat: je ziet jezelf in een scherm boven de ingang van het gefilmde terrein, zonder dat je de camera's zelf weet hangen. Zo iets valt op en men weet direct dat men gefilmd wordt.

Politieke context

Hier haal ik de best bijpassende centrale vraag omtrent camerabewaking in politieke context uit.

Schaadt camerabewaking de privacy?!

Neen, niet wanneer er voldaan wordt aan alle voorwaarden van camerabewaking! Deze stelling is jammer door de studie gedaan in het artikel achterhaald. Mensen weten vaak niet dat ze gefilmd worden, hoe kan dit dan de privacy schenden? Mensen die het achteraf te weten komen, en dit in hun nadeel ondervinden zullen het Recht op Privacy dan ook zeker aanhalen en verdraaien naar hun casus.