Verdere Contextualisering

Cijfers omtrent woninginbraken in politiezone Grensleie van het jaar 2012, zijn terug te vinden in het Veiligheidsbeeld 2012.
Deze zijn ook terug te vinden in mijn Excelopdracht.

Justitiële omkadering

Justel

KB 7
Omzendbrief 5
Regeringsbesluit 1
MB 6

Belgisch staatsblad

Wet 5
Omzendbrief 12
KB 37
MB 14
Decreet 1
Besluit 28

Politieke omkadering

  • Vraag om uitleg van mevrouw Katrien Schryvers tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over het koppelen van technopreventief advies aan bouwvergunningen. (Uit verslag commissievergadering nr. C256)
  • Turtelboom kadert functie en rol technopreventief adviseur

Volledig artikel.

  • De diefstalpreventieadviseur werkt in je gemeente of politiezone. Hij is de expert in inbraakpreventie die specifiek voor dit thema werd opgeleid in het kader van een opleiding, erkend door de Minister van Binnenlandse Zaken.

Te vinden op de site van de politie.