Verbindingsofficieren

Een verbindingsofficier is een Lidstaatfunctionaris. Deze zorgt voor het bevorderen en bespoedigen van het verkrijgen en uitwisselen van informatie in verband met bestrijding van internationale criminaliteit.