Veiligheidsmonitor

De Veiligheidsmonitor is een bevraging met als doel de (on)veiligheidsfenomenen en criminaliteitsgegevens in kaart te brengen. Doel is om dit te doen vanuit een ander perspectief dan de officiële politionele en gerechtelijke standpunten. Ze bevraagt ook niet enkel de noden van de bevolking wat betreft veiligheid, politie en dergelijke, ze brengt ook de werkelijke cijfergegevens in kaart.