Uitwerking organisatie

ANG: Het staat voor de Algemene Nationale Gegevensbank: Het is een databank van de politie . Het bezit alle informatiesystemen waar de politie gebruik van kan maken. Men heeft een dienst opgericht hiervoor de dienst politionele informatie die deze databank beheert. Het biedt de agent op straat steun om onder andere personen hun strafblad te kennen of toegangsverbod… Ook voor gerechtelijke zaken zoals aan de hand van vingerafdrukken de personen identificeren.
Het ANG is de kern van de DSB dat is de dienst politionele informatie
Het hoofddoel van deze dienst bestaat erin het beheer van de operationele politionele informatie voor controle, onderzoek en beheer permanent te verzekeren en te optimaliseren, en dit ten bate van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. De dienst is opgedeeld in 5 delen:
1. Beheerscel
2. Cel voor de nieuwe ontwikkelingen en reglementeringen
3. Een cel voor de veiligheidsmonitor en de beheersgegevens produceert
4. Een cel verantwoordelijk voor de uitbouw van het controlesysteem
5. Een sectie die de (federale en lokale) politiediensten helpt om de bestaande reglementeringen en toepassingen op een juiste wijze te gebruiken, en om antwoorden te verkrijgen bij bevragingen van de gegevens in de ANG

Vroeger kon men ook als burgers via een procedure aan info uit die gegevensbank geraken maar sinds 19 december dit jaar is dit niet meer mogelijk en wordt men doorgestuurd naar de privacy commissie1