Tina
europol_europe.jpg

Inhoudstafel

1. Informatie over artikel

  • Referentie
  • Details artikel
  • Korte samenvatting
  • Auteurs

2. Verkenning van artikel

  • Organisaties
  • Belangrijke personen
  • Lidstaten
  • Definities moeilijke woorden uit artikel
  • Besluiten/verdragen

3. Organisatie uitgelicht

4. PowerPoint + Synthese

5. Bronnen artikel

6. Opdrachten Excel

7. Statistieken

8. Veiligheid volgens Wikipedia