Terrorisme

Terrorisme is een relatief belangrijk begrip in de tekst. De betekenis ervan is het plegen van ernstig geweld of ernstige dreiging met als doel de politiek of de religie.
Het meest voor de hand liggende voorbeeld van terrorisme kent iedereen als de aanslag op de WTC-torens.
WTC%20terrorisme.jpg