synthese en powerpoint

Rondtrekkende dadergroepen : een empirische fase

Men houdt dadergroepen in het oog. België besteedt er aan eigendomsdelicten veel aandacht. Ook in andere landen merkt men het op. De definities omvatten verschillende kenmerken. Een deel heeft betrekking op de criminaliteit op zich, waarbij men aandacht heeft voor de feiten, de frequentie, en de werkwijze. Het volgende wordt er vooral aandacht besteed aan de eigenschappen van de groepen. De handhavingsinstanties delen die toe aan e groepen en maken het fenomeen hanteerbaar. Het gaat vooral over de nationaliteit en de mobiliteit.

Gebruik makend van de gegevens uit de (ANG) Algemene Nationale Gegevensbank van de Belgische federale politie worden deze kenmerken aan de criminele eigenschappen gelinkt van veelplegende groepen. Criminelen die samen hun feiten plegen en meerdere feiten plegen zijn vaker van Oost-Europese afkomst. Daarbij leggen ze ook grotere afstanden af.
Zowel nationaliteit als mobiliteit kan helpen om hen te identificeren. Dit zou natuurlijk wel maar leiden tot één van de kenmerken van Rondtrekkende dadergroepen en mag er niet voor zorgen dat de andere kenmerken ook zo zijn .

Desalniettemin zijn de kenmerken mobiliteit en nationaliteit goede indicaties voor veelplegende bendes.
Rondtrekkende dadergroepen bestaan en de gehanteerde definities met de kenmerken dekken een realiteit die aandacht verdient en niet in het minst van criminologen