Synthese

Er bestaan veel verschillende meningen over wat graffiti nu juist is. Veel mensen vinden het een vorm van vandalisme, anderen vinden het dan weer een soort kunst. In het artikel dat ik bespreek wordt er dieper ingegaan op één van de empirische studies die graffiti koppelt aan onveiligheidsbeleving, overlast en criminaliteit. Deze studies maken het onderscheid tussen twee benaderingen van graffiti namelijk graffiti als fenomeen of als probleem. Algemeen gezien besluiten deze studies wel dat graffiti een uniform sociaal probleem is. Op basis van deze visie is het beleid vaak gebaseerd op zerotolerance. Dit beleid suggereert dat alle graffiti ongewenst is en snel verwijderd moet worden. Deze visie krijgt wel veel kritiek. Niet alle graffiti wordt even overlast geven gevonden: het type graffiti en de locatie zijn sterk van belang. De variatie in oordelen is zeer groot. De studie dat hier besproken word, onderzocht de veronderstelling dat graffiti wordt gezien als een homogene en ongewenste milieufunctie. Een uitgebreide vragenlijst werd ontworpen en gebaseerd op een grondige analyse van de literatuur en empirische pilotstudies. Resultaten van het onderzoek geven inzicht in de algemene attitude ten aanzien van graffiti, welke (soort) graffiti het meest overlast gevend wordt gevonden, welke verschillende typen mensen te onderscheiden zijn als het gaat om hoe graffiti wordt ervaren. Markeringen en kleine krabbels werden vaker dan grote kleurrijke beelden beschouwd als een openbare overlast. Ook graffiti op een huis of een auto werd vaker als storend ervaren dan graffiti in een skatepark. Het duidelijke belang van de context ondersteunt de concrete praktijk in steden, waarbij een integrale aanpak wordt gehanteerd en prioriteit wordt gegeven aan de verwijdering van bepaalde soorten graffiti op bepaalde plekken. Tegelijkertijd werpt de gebleken diversiteit aan oordelen ook de vraag op wie eigenlijk bepaalt wanneer graffiti al dan niet overlast gevend is, of wie dit zou moeten bepalen.

Hier kunt u mijn powerpoint presentatie terugvinden die ik heb gemaakt over het thema.