Steve Peers
steve%20peers.png
Steve Peers behaalde in 1988 zijn diploma in de geschiedenis aan de McMaster Universiteit in Canada. Hij is vooral geïnteresseerd in de justitie van de EU, Binnenlands Zaken, externe betrekkingen, mensenrechten, de interne markt en het sociaal recht. Hij schreef al talloze artikelen over aspecten van het recht van de Europese Unie in verschillende tijdschriften. Hij heeft nog gewerkt als consultant in het Europees Parlement, de Europese Commissie, het House of Lords Select Committee over de Europese Unie en de raad van Europa. Ook werkte hij mee aan Niet-Gouvermentele Organisaties zoals Amnesty International, Statewatch enzoverder.