Specialisten

De artikels die we gekozen hebben bevatten specialisten. Het zijn mensen die zich bezighouden met de problematiek grenscriminaliteit of die er nauw mee in verband liggen. Dit kan omdat ze specialisten zijn van actoren die betrokken zijn in het probleem of die meer uitleg geven over de integrale aanpak van een dergelijk probleem.


Veiliger door de buurtwacht? (Alexander Benoot)
Evelien Van den Herrewegen
Gwen van Eijk
Kristof Verfaillie
Marco Van der Land
René van Swaaningen
Tom de Leeuw

Veiligheidspiramide (Jakob Denys)
Stefan Meijlaers
Patrick Hebberecht
Frank Hutsebaut

Rondtrekkende dadergroepen: een empirische toets (Joris Baetens)
Eddy De Raedt
Marc Vandendriessche
Paul Ponsaers
Grensvervaging tussen externe en interne veiligheid ( Larsen Verhaeven)
Egon Bittner
Eytan Gilboa
Morris Janowitz

Europol, quid novis? (Tina Glabeke)
Max-Peter Ratzel
Rob Wainwright

Kunst en/of criminaliteit (Michelle Castelein)
Funda Jelsma
Gabry Vanderveen
Travis Pratt
Stephen W. Raudenbush
Robert J. Sampson

De modetermen voorbij (Hendrik Maes)
Meijlaers Stefan
Meert Dirk
Pleysier Stefaan

Onbekend, maar wel bemind. Inbraakpreventief advies in België (Levy Mestdag)
Geert Bouckaert
Leen Symons
Philip Willekens

Brandweerzorg en rampenbestrijding opgebrand? (Joeri Sprengers)
Peter Marks
Robin Blokland
Geert Teisman
Peter Hupe

The end of organized crime in the European Union (Berdieke Ooms)
Aleksander Fatic
Steve Peers