Sociaal Economische Status

De sociaal economische status van een persoon is een schaal die mensen opdeelt volgens drie vastliggende zaken. Deze zijn:

  1. Inkomen
  2. Opleiding
  3. Feitelijk beroep

Inkomen betreft het geld dat op regelmatige basis verkregen wordt

Opleiding staat direct in verband met het inkomen en speelt hier een belangrijke factor in.

Onder feitelijk beroep verstaan we de werkelijke job die iemand uitoefent. Een hygiënisch manager bijvoorbeeld wordt volgens deze schaal aangeduid als "kuisvrouw". De functieaanduiding van een beroep bepaalt dus niet de status er van. De werkelijke uitoefening ervan wel.