Slagvaardigheid

Betekenis:

A. Bnw.
↪1. Gereed om slag te leveren.
↪2. Gevat in het geven van antwoord op spot of verwijt.
↪3. Van een schip. Vaardig om slaags (d. i. aan het zeilen) te raken. In dezen zin eenmaal aangetroffen.
↪B. Onz. — Met gevatheid in het antwoorden.

Definitie:

Het bereid zijn te werken aan de oplossing van gepercipieerde problemen en daarbij doelmatig omgaan met (publieke) schaarse middelen.