Serious Forms Of International Crime

Ernstige vormen van internationale criminaliteit zijn bijvoorbeeld oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en piraterij. De meest recente vormen zijn genocide en terrorisme. In de toekomst zal agressie ook een ernstige vorm van internationale misdrijven zijn.
piraterij.gif