Serious Crime

Serious Crime of 'ernstige vormen van criminaliteit' worden elk jaar gedefinieerd in het Uniform Crime Reporting (UCR) programma.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen Part I, de ernstige vormen van criminaliteit en de Part II, de minder ernstige vormen zoals bijvoorbeeld overtredingen.
Part I wordt ook nog eens opgedeeld in twee delen:
Deel 1 Criminaliteit met geweld of met betrekking tot personen. Hieronder valt bijvoorbeeld moord.
Deel 2 Vermogensdelicten waaronder brandstichting valt.