Rondenmodel

Definitie:

Gaat niet primair om het besluit en ook niet om de gelijktijdigheid van stromen, maar om de actoren die in een bepaald dossier een rol spelen.

gey3ysaaytivqnsdigqg2bkxu4adw6rhlm5vs2oll757hbaoaxlq_0_0.png