Robert J Sampson
Sampson.jpg

Robert J. Sampson is Henry Ford II hoogleraar Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Harvard en directeur van de Boston Area Research Initiative. Daarvoor diende hij twaalf jaar als voorzitter van de afdeling Sociologie en doceerde hij aan de Universiteit van Chicago. In zijn eerste jaren als docent gaf hij les aan de Universiteit van Illinois en was hij Senior Research Fellow aan de American Bar Foundation.
(Bron: http://scholar.harvard.edu/Sampson)

Vragen:
1. Hoe is uw samenwerking met Stephen W. Raudenbush tot stand gekomen?
2. Is de verwijzing naar uw tekst terecht in dit artikel?
3. Van waar komt uw interesse om een artikel te schrijven rond ‘urban neighborhoods’?