Risicobesmetting

Een fenomeen dat zich voordoet bij inbraken. Wanneer ergens in een huis wordt ingebroken, lopen de omringende huizen gedurende lange tijd na de feiten meer kans om ook slachtoffer te worden ven een inbraak. Het risico op inbraak verhoogt dus na een eerste inbraak, zowel in het originele huis als in de omliggende woningen.