Reform Treaty

De Reform Treaty of het Hervormingsverdrag is beter bekend als het Verdrag van Lissabon. Het is een internationale overeenkomst die de twee verdragen die samen de constitutionele grondslagen vormen wijzigt. Het werd ondertekend door de EU-lidstaten op 13 december 2007 en trad in werking op 1 december 2009.
reform%20treaty.jpg