Referenties Jakob

Berkmoes, H. (1985). Preventie van criminaliteit. Panopticon, 513-525.

Deklerck, J. (2001). Naar fundamentele criminaliteitspreventie. Welzijnsgids, 40, 41-98.

Deklerck, J. & Depuydt, A. (1997). Verbondenheid en de samenleving in desintegratie. Een achtergrondskader voor een criminologisch preventieproject. Panopticon, 1, 48-71.

Meijlaers, S. & Kaesemans, B. (2000). Criminologen in de veiligheidspreventie. In J. Vanderborght, J. Vanacker & E. Maes (red.), Criminologie. De wetenschap, De mens (pp. 225-244). Brussel: Politeia.

Hebberecht, P. & Sack, F. (red.) (1997). La prévention de la délinquance en Europe. Nouvelles strategies. Paris: L’Harmattan.

de Groot, I. (2007). Greep op jeugdcriminaliteit. De ontwikkeling van een evidence based methodiek voor de aanpak en preventie. Tijdschrift voor Veiligheid, 6(4), 55-58.

Zoomer, O. & Johannink, R. (2006). Economische belangen versus veiligheidsbelangen: (on)neembare obstakels voor de preventie en bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Tijdschrift voor Veiligheid, 5(3), 5-18.