Referenties Alexander

Blokland, T. (2009) Oog voor elkaar. Veiligheidsbeleving en sociale controle in de grote stad.
Amsterdam: AUP.

Boers, J., R. van Steden & H. Boutellier (2008) Het effect van positieve en negatieve facto‐
ren op veiligheidsbeleving. Tijdschrift voor Veiligheid, 7(3), 34-52.

Land, M. van der (2013) Burgers voor/tegen burgers: buurtwachten in Nederland en hun
verbindingen met bewoners, politie en gemeente. Tijdschrift voor Veiligheid, 12(2),
62-78

Leeuw, T. de & R. van Swaaningen (2011) Veiligheid in veelvoud: beeld, beleid en realiteit
in Rotterdams Oude Westen. Tijdschrift voor Veiligheid, 10(1), 26-42.

Spithoven, R., G. de Graaf & H. Boutellier (2012) Geen angst, maar onbehagen. Resultaten
van een Q-studie naar subjectieve sociale onveiligheid. Tijdschrift voor Veiligheid, 11(3),
38-56.

Steden, R. van (2009) Burgerparticipatie in lokale veiligheidsnetwerken. Over ‘nodale sturing’ en ‘verankerd pluralisme’. Justitiële Verkenningen, 35(1), 29-42