Referenties Tina

Bruggeman, W. (2004). De toekomst van Europol. Gewild of gedoogd? Panopticon (1), 57-71.

De Bondt, W. & De Moor, A. (2009). De Europese Metamorfose. De implicaties van het Verdrag van Lissabon voor het Europees Strafrecht. Panopticon (1), 31-53.

De Moor, A. & Vermeulen, G. (2010). Shaping the competence of Europol – An FBI Perspective. Te verschijnen in Gofs Research Paper Series.

Den Boer, M. (2007). Internationale politiesamenwerking. In C. Fijnaut et. al. (eds.), Politie: studies over haar werking en organisatie (pp. 1025-1042). Deventer: Kluwer.

Humans, H. (2006). The European Data Protection Supervisor: The institutions of the EC controlled by an independant authority. Common Market Law Review (43), 1313-1342.

Van Duyne, P.C. & Vander Beken, T. (2009). The incantations of the EU organised crime policy making. Crime, Law & Social Change (51), 261-281.