Referenties Levy

Dit zijn de referenties uit mijn tekst die belangrijk lijken te zijn:

Bernasco, W. (2007) Is woninginbraak besmettelijk? Tijdschrift voor Criminologie, 49(2), 137-152.

Deleeck, H. (1992) De architectuur van de welvaartsstaat. Leuven: Acco.

Gelders, D., H. Peeraer & J. Goossens (2007) Sterktes en zwaktes van overheidscommunicatie over woninginbraakpreventie: verkennende casestudie in de provincie Vlaams-Brabant. Burger, bestuur en beleid, 4((4), 273-285.

Hope, T (2000) Inequality and the clubbing of private security. In: T. Hope & R. Sparks (eds.), Crime, risk and insecurity: Law and Order in Everyday Life and Political Discourse./ Londen: Routledge, 83-106.

Johnson, S.D., W. Bernasco, K.J. Bowers, H. Elffers, J.Ratcliffe, G. Rengert &M. Townsley (2007) Space-Time Patterns of Risk: A Cross National Assessment of Residential Burglary Victimization. // Journal of Quantitative Criminology,// 23, 201-219.