Referenties Larsen

Bittner, E. (1970) The Functions of the Police in Modern Society. Washington DC: U.S. Government
Printing Office.

Den Boer, M., J. Janssens, T. Vander Beken, M. Easton & R. Moelker (2010) Epilogue. Concluding
notes on the convergence between military and police roles. In: M. Easton,
M. den Boer, J. Janssens, R. Moelker & T. Vander Beken (Eds.), Blurring Military and
Police Roles. The Hague: Eleven International Publishing, 223-228.

Easton, M. & R. Moelker (2010) Constabularisering en militarisering. Groeien politie en
krijgsmacht naar elkaar toe? Orde van de Dag, 50, 5-16.

Janssens, J. (2010) Blur the boundaries! Policing in contemporary peace operations. In:
M. Easton, M. den Boer, J. Janssens, R. Moelker & T. Vander Beken (Eds.), Blurring
Military and Police Roles. The Hague: Eleven International Publishing, 79-110.

Moelker, R. & S. Soeters (2003) Krijgsmacht en samenleving. Klassieke en eigentijdse inzichten.
Amsterdam: Boom.