Referenties Joeri
  • Hupe, P.L. & H.L. Klaassen (2000) ‘De zichtbare Staat. Over sturingsconcepties en onderhandelen’. In: P.L. Hupe, M.A. Beukenholdt-ter Mors & H.L. Klaassen (red.), Publiek onderhandelen, een vorm van eigentijds besturen. Alphen aan den Rijn: Samson
  • Kingdon, J.H. (1984) Agendas, alternatives, and public policies. Boston: Little Brown.
  • March, J.G. (1994) A primer on descision making. How descisions happen. New York: Thr Free Press
  • Teisman, G.R. (1992) Complexe besluitvorming. Een pluricentrisch perspectief op besluitvorming over ruimtelijke investeringen. ’s-Gravenhage: VUGA
  • Teisman, G.R. (1995) ‘De reconstructie van complexe besluitvorming. Over fasen, stromen en ronden’. In: P. ’t Hart, M. Metselaar & B. Verbeek (red.), Publieke besluitvorming. ’s-Gravenhage: VUGA
  • Teisman, G.R. (2005) Publiek management op de grens van chaos en orde. Den Haag: Sdu Uitgevers