Referentielijst

Op deze pagina vindt u de referenties van onze artikels. Eveneens de referenties die worden aangehaald in onze artikels.


Onveiligheid integraal aanpakken: de 'preventiepiramide': Jakob Denys
Deklerck, J. (2006). Onveiligheid integraal aanpakken: de ‘preventiepiramide’. Tijdschrift voor Veiligheid, 5(3), 19-37.

De referenties in tekst vind je hier

Veiliger door buurtwacht?: Alexander Benoot
van Eijk, G. (2013). Veiliger door de buurtwacht? Over de veiligheidsbeleving van burgerparticipanten en het belang ervan voor lokaal veiligheidsbeleid. Tijdschrift voor Veiligheid, 12(3), 20-33.

De referenties in tekst vind je hier.

Rondtrekkende dadergroepen: een empirische toets Joris-baetens
Van Daele,S., Vander Beken,T.,& De Ruyver,B.(2008).
Rondtrekkende dadergroepen:een empirische toets.Panopticon,4,25-39.

Brandweerzorg en rampenbestrijding opgebrand? Joeri Sprengers

Marks, P., Blokland, R. (2007). Brandweerzorg en rampenbestrijding opgebrand? Over de effectiviteit en efficiëntie van complexe besluitvorming. Tijdschrift voor Veiligheid, 6, 20-34.

De referenties in tekst vind je hier

Europol, quid novis? Tina Glabeke
De Moor, A., & Vermeulen, G. (2010). Europol, quid novis? Kritische exploratie van het Europol-Besluit. Panopticon, 1, 20-45.

De referenties in tekst vindt u hier.

De modetermen voorbij Hendrik Maes
Pleysier, S. (2007). De modetermen voorbij. Reflecties over een lokaal integraal veiligheidsbeleid. Politiejournaal, 9,15-22.

Hier vindt u de referenties .

Onbekend, maar wel bemind. Technopreventief advies in België Levy Mestdag
Symons, L., Deklerck, J. Gelders, D., Pleysier, S. (2009). Onbekend, maar wel bemind. Inbraakpreventief advies in België. Tijdschrift voor Veiligheid, 8 (3), 3–16.

De referenties in tekst vindt u hier.

Grensvervaging tussen interne en externe veiligheid Larsen Verhaeven

Vander Beken, T. (2011). Grensvervaging tussen externe en interne veiligheid: achtergronden en gevolgen. Tijdschrift voor veiligheid,10 (4) 59-69.

De referenties in tekst vindt u hier.

Kunst en/of criminaliteit. Michelle Castelein
Vanderveen, G., Jelsma, F. (2012). Kunst en/of criminaliteit. De ene graffiti is de andere niet. Tijdschrift voor Veiligheid, 11 (3), 3-19.

De referenties in tekst vindt u hier.

Cameratoezicht in de openbare ruimte. Andreas Vande Vyvere
van Eijk, A., Kanning, G., Molenaar, A., Strijbos, M., Bernasco, W., (2006). Cameratoezicht in de openbare ruimte. Weten mensen wel dat er camera’s zijn, en voelen zij zich er veiliger door? Tijdschrift voor Veiligheid en Veiligheidszorg, 5, 38-49.

De referenties in de tekst vindt u hier.

The end of organized crime in the European Union Berdieke Ooms
Dorn, N. (2009). The end of organised crime in the European Union. Crime, Law and Social Change, 51 (2), 283-295

De referenties in de tekst vindt u hier.