Publicaties

Publicaties via internet:
Deklerck, J. & Pleysier, S. (2006). Over hondenpoep en hangjongeren: een verkennend onderzoek naar overlastfenomenen parken en groenzones. Tijdschrift voor veiligheid, 5, 5-20.

On-line krantenartikels:

Stad Antwerpen legt nadruk op preventie bij uitwerken programma deradicalisering (17 oktober 2013). De Standaard. Geraadpleegd via http://mediargus.be

Schoonjans, L. (12 December 2013). Preventie Pajottenland focust op fuifbeleid. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via http://mediargus.be

Vandeurzen, J. (20 november 2013). Legalisering cannabis maakt preventie ongeloofwaardig. De Morgen. Geraadpleegd via http://mediargus.be

Avermaete Hoevenen, P. (10 september 2013). Preventie. Gazet van Antwerpen. Geraadpleegd via http://mediargus.be

Stad krijgt geld voor preventie (26 juli 2013). De Standaard. Geraadpleegd via http://mediargus.be

Artikelen Vaktijdschriften:

Tijdschrift voor Strafbeleid
Tijdschrift voor Criminologie
Tijdschrift voor de geïntegreerde politie

Tijdschrift voor veiligheid:

de Groot, I. (2007). Greep op jeugdcriminaliteit. De ontwikkeling van een evidence based methodiek voor de aanpak en preventie. Tijdschrift voor Veiligheid, 6(4), 55-58.

Zoomer, O. & Johannink, R. (2006). Economische belangen versus veiligheidsbelangen: (on)neembare obstakels voor de preventie en bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Tijdschrift voor Veiligheid, 5(3), 5-18.

Bijdrage uit een verzamelwerk:

Laycock, G. (2014). Crime science. In G. Bruinsma & D. Weisburd (red.), Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice(pp.738-748). SpringerReference.

Eindwerken:

Van Rijckeghem, S. (2012). Uitbouw van het preventiebeleid binnen een openbare dienst[eindwerk]. Gent: KAHO Sint-Lieven.

Boussu, S. (2009). Het meetbaar maken van het preventiebeleid in een wijzigende en optimaliserende organisatie(structuur)[eindwerk]. Diepenbeek : KHLim.

Foerier, D. (2012). Veiligheidssensibilisering van de hiërarchische lijn[eindwerk]. Diepenbeek : KHLim.

Handboeken, losbladige werken, verzamelwerken, monografieën:

Robert-César, M. (2006). De Belgische gids voor veiligheid en preventie. Luxembourg : AEC éditions.

Algemene Directie Veiligheid en Preventie (red.) (2012). Lokaal integraal veiligheidsbeleid : gids voor lokale coördinatoren. Brussel : Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

De Meester, K., Bleus, P. & Van den Broek, K. (red.) (2009). Succesvol preventiebeleid : van risico tot aanpak. Brussel : VBO.

Hermans, S., Olivier, P., Van Regenmortel, A. & Van Steenberge, J. (red.) (2009). De preventieadviseur van morgen. Antwerpen : Intersentia.