Publicaties van mijn thema en auteurs

Publicaties op het internet:

Marks, P., van Sluis, A. (2012). Tussen richting en rekenschap: tien jaar werken aan een veiliger Rotterdam. Den Haag: Boom lemma uitgevers. Geraadpleegd via http://study.boomdoc.nl/docs/3c3ec0/tussen-richting-en-rekenschap--eerste-druk/?source=search

Marks, P. (2002). Association Between Games: a Theoretical and Emperical Investigation of a New Explanatory Model in Game Theory. Rotterdam: Erasmus. Geraadpleegd via http://hdl.handle.net/1765/892

Full-tekst vindt u hier

Peter Marks heeft allerlei artikelen en boeken geschreven. Deze zijn op zijn persoonlijke site terug te vinden en onderverdeeld in drie categorieën:

- Publieke veiligheidspolitiek
- Economie
- Verbanden tussen spelen

Publicaties op Mediargus:

De recentste vijf artikels uit Het Nieuwsblad:

Van Landenghem, P. (26 oktober 2013). Steun voor samenvoeging van brandweerkorpsen. Het Nieuwsblad.

Artikel vindt u hier

Bernaerts, J., (19 oktober 2013). Brandweer lanceert kortfilm. Het Nieuwsblad.

Artikel vindt u hier

Schoonjans, L., (21 september 2012). Brandweervoorpost kan eindelijk levens redden. Het Nieuwsblad.

Artikel vindt u hier

Vanhooren, E., (28 augustus 2012). N-VA Koekelare gaat voor “Een veiliger en socialer Koekelare voor jong en oud”. Het Nieuwsblad.

Artikel vindt u hier

Vanthournout, E., (27 juli 2012). Brandweer werft aan. Het Nieuwsblad.

artikel vindt u hier

Vaktijdschriften

  • Tijdschrift voor Veiligeid
  • Tijdschrift voor Criminologie
  • Tijdschrift voor Europees recht
  • Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen
  • Tijdschrift van de geïntegreerde politie
  • Tijdschrift voor Strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk

Tijdschrift voor Veiligheid is meest relevante:

Stol, W., (2011). Tien jaar veiligheidsonderzoek in het Tijdschrift voor Veiligheid
Weerspiegeling van een vakgebied in ontwikkeling. Tijdschrift voor Veiligheid, 4.

Vlek, C., (2013). Regionale risicoprofielen ter versterking van veiligheidscapaciteiten
Overzicht en evaluatie tegen de achtergrond van het externe-veiligheidsbeleid. Tijdschrift voor Veiligheid, 3.

Verzamelwerk via SpringerLink

Hoogendoorn, M., Jonker, C.M., Konur, S., van Maanen P.P, Popova,V., Sharpanskykh, A., Treur, J., Xu, L., & Yolum, P. (red.) (2005). Formal Analysis of Empirical Traces in Incident Management. In Macintosch, A., Ellis, R. & Allen, T., (red.), Applications and Innovations in Intelligent Systems XII. Dublin: Trinity College.

Eindwerken

Blokland, R., (2006). Vurige ronden [Eindwerk]. Rotterdam: Erasmus Universiteit.

Schriers, S. (2007) Heimatschutz Bazel : De brandweer, klaar voor de toekomst? [Eindwerk]. Heverlee: Katholieke Hogeschool Leuven.

Handboeken, losbladige werken, verzamelwerken, monografieën

Versaen, K. (2007). Brandweerzorg, medische hulpverlening en dringende interventie. Brussel: Politeia.

Van Horen, L., Van Thiel, M., & Schuurman, I. (red.) (2009) De Brandweer. Groningen: Noordhoff.

Higgs, D. (2004) Brandweer doet vuurproef. Kijk, 2, 34-39.

Vrakking, S. (2009). Opvang ambulancemedewerkers na traumatische ervaring.
Critical care, 6(3), 18-19.