Premisse

Een premisse is een veronderstelling. Twee premissen kunnen pas een conclusie opleveren
als ze iets gemeenschappelijk hebben

Synoniem: vooronderstelling