PowerPoint + Synthese

Onderaan de pagina, bij bestanden, kunt u mijn PowerPoint vinden.
Deze vertelt u wat meer over het ontstaan van Europol, waar Europol zich mee bezighoudt en welke de lidstaten van de Europese Unie zijn.
Leuk om te weten is dat Europol een eigen Youtube kanaal heeft waarop verschillende filmpjes te bekijken zijn. Hieronder staat een van deze filmpjes.

1. Wat doet Europol?

Europol of voluit European Police Office is het European Union’s Law enforcement agency.
Het hoofddoel van Europol is een veiliger Europa creëren. Dit doen ze door de samenwerking tussen de verschillende lidstaten van Europa te verbeteren. Dit doen ze op drie verschillende vlakken: Ten eerste willen ze terrorisme voorkomen en bestrijden. Vervolgens gaan ze de illegale handel in drugs tegen. Als laatste bestrijden ze andere ernstige vormen van internationale georganiseerde misdaad.

2. Europol, een korte geschiedenis.

Het begon bij het Verdrag van Maastricht (1992). Daarin werd ondermeer de politionele samenwerking tussen de verschillende lidstaten vastgelegd.

Daarna, in 1993, werd Europol gevestigd in Den Haag. Europol is daar tot op de dag van vandaag nog steeds gevestigd.

Nog voor Europol volledig operationeel was, was er al de Europol Drugs Unit. Deze werd opgericht in 1994. Deze Unit kon niet arresteren maar assisteerde wel de nationale politie inzake strafrechtelijke onderzoeken.

In 1998 volgde de Europol Conventie. Daar werd beslist wat Europol nu precies was, wat het moest doen en hoe het dat moest doen.
Europol werd volledig operationeel op 1 juli 1999.

Meer uitgebreide informatie omtrent de geschiedenis van Europol.

3. Directeur Europol?

De directeur van Europol wordt aangewezen door de Raad van de Europese Unie.
In 2005-2009 was dit Max-Peter Ratzel.
In 2009 werd deze opgevolgd door Rob Wainwright.

4. Taken Europol?

Een eerste taak van Europol is het verzamelen en analyseren van criminele inlichtingen. Dit om internationale georganiseerde misdaad te voorkomen.

Vervolgens plaatst Europol deze inlichtingen in een registratiesysteem. Hierbij houdt het zich natuurlijk aan de regels van de bescherming van mensenrechten.

Verder heeft Europol geen operationele of opsporingsbevoegdheden. Ook doen zij geen zelfstandige onderzoeken.

5. Artikel

Mijn artikel gaat vooral over wat Europol is. Ook wat nieuw is aan Europol sinds het Europol-Overeenkomst veranderde naar Europol-Besluit wordt aangekaart in het artikel.
Verder verteld het dat Europol ontleed wordt aan de hand van zes clusters. Deze zijn: rechtsbasis, doel, bevoegdheid, taken, aansturing en controle. In het artikel wordt uitgebreid uitgelegd wat deze clusters inhouden.

Het is een aanrader voor iedereen die meer informatie over Europol wenst. Het artikel is uitgebreid en bovendien bevat het een aantal referenties naar andere boeken en artikels die nog meer informatie omtrent Europol verschaffen.