Pilotstudy

"Een klein onderzoek waarmee je wilt achterhalen of het grote onderzoek dat je wilt doen wel zin heeft."