Philip Willekens
b244480b363c7f941ddaf8e98ac6c72f.jpeg

Philip Willekens is directeur-generaal bij Besafe Belgium. Besafe is een Algemene Directie Veiligheid en Preventie en valt onder bevoegdheid van de FOD Binnenlandse Zaken (BiZa). Besafe is leverancier van technopreventieve adviseurs die mensen op zwaktes wijzen bij de beveiliging van hun huis. Als directeur-generaal van deze afdeling Veiligheid en Preventie speelt Mr. Willekens natuurlijk een rol binnen ons thema. Zijn contactgegevens zijn terug te vinden op de site van Besafe.

Enkele vragen die interessant zouden kunnen zijn voor Philip Willekens:

  • Denk je dat bij het technopreventief advies bij mensen thuis rekening kan gehouden worden met de sociale en economische toestand van de persoon? Zodoende dat onhaalbare maatregelen niet geopperd worden.
  • Uit onderzoek is gebleken dat mensen meer tevredenheid tonen over het advies wanneer een verslag wordt opgemaakt. Zie je dit verslag als een verplichte procedure een meerwaarde bieden aan het advies dat jullie geven?
  • Denken jullie te voldoen aan de verwachtingen die mensen stellen wanneer ze om jullie advies vragen?
  • Gelooft u dat premies voor technopreventie kunnen helpen om de inbraakcijfers te doen afzwakken? Of denkt u dat de dualiteit in onze samenleving wat betreft economische status nog verder zijn opmars zal maken dan?