Organisatie uitgelicht

Eurojust

Eurojust werd opgericht in 2002. Het heeft als taak effectiviteit en efficiency te verbeteren van de nationale opsporing –en vervolgingsautoriteiten. Dit in de strijd tegen grensoverschrijdende en georganiseerde misdaad en criminelen snel en doeltreffend voor het gerecht te brengen. Ook het bevorderen en versterken van de coördinatie en samenwerking tussen nationale autoriteiten valt onder haar takenparket.

Elk van de 28 lidstaten van de Europese Unie heeft een seniorvertegenwoordiger bij Eurojust in Den Haag. Deze vertegenwoordigers zijn ervaren officieren van justitie, rechters of politiefunctionarissen met gelijkwaardige bevoegdheden. Verder reiken zij ook oplossingen aan voor de uitdagingen en en praktische problemen die voortvloeien uit de verschillen van rechtssystemen tussen staten.

Voor bijkomende informatie over Eurojust kunt u terecht op hun website

384px-Eurojust_logo.svg.png

*Aantal woorden: 108