Ontologische Zekerheid

De houvast die de samenleving biedt, neemt af. De samenleving kan geen antwoorden meer geven op sociaal en moreel vlak. Hierdoor daalt de betrouwbaarheid van de burger in de samenleving en zal die zich minder geïntegreerd voelen.