Matteüseffect

Het Matteüseffect is een sociaal fenomeen dat zich meer en meer voordoet in onze maatschappij. Simpelweg kun je het verwoorden als volgt: De hogere bevolkingsgroepen in onze maatschappij profiteren meer en meer van de initiatieven die juist bedoeld zijn om de lagere bevolkingsgroepen te helpen. Anders verwoord komt dit er op neer dat de hogere lagen in onze samenleving steeds meer baat hebben bij initiatieven opgericht voor de lagere groepen in onze samenleving. Even een voorbeeld: de ziekenkas. Deze is opgericht om medische hulp te kunnen bieden aan iedereen. Blijkt wel dat de lagere groepen in onze samenleving hier wel baat bij hebben maar dat de hogere groepen hier ook van profiteren en steeds maar rijker worden.