Marginalisering

Marginalisering is het proces waarbij er een afname is in de participatie van bepaalde personen of bevolkingsgroepen in maatschappelijke instituties.