Lokale Integrale Veiligheid

De lokale integrale veiligheid is een directie binnen de algemene directie Veiligheid en Preventie. Die maakt deel uit van de federale overheidsdienst van binnenlandse zaken. De directie van lokale integrale veiligheid gaat voornamelijk lokale overheden zoals gemeente of provincie ondersteunen. Hierbij zorgen ze voor een goede uitwerking van het integraal veiligheidsbeleid met betrekking tot criminaliteitspreventie. Dit kan gaan van het uitwerken van projecten, het aanreiken van nieuwe partners of het coördineren van initiatieven.