Leen Symons

Leen Symons is adviseur bij de lokale politie van politiezone HerKo. Beleidscoördinator-zonesecretaris is haar functie en zij staat in voor het opvolgen van de zonale veiligheidsplannen. De link naar het artikel is al snel gemaakt. Zij speelde hierin ongetwijfeld een grote rol qua verwerking van criminaliteitscijfers. De politionele kant van het onderzoek zoals de Veiligheidsmonitor, de Federale criminaliteitsstatistieken en het preventief advies via de lokale politie zal via haar verlopen zijn.

Enkele vragen die Mevr. Symons zou mogen beantwoorden:

  • Aangezien inbraken in woningen een actueel thema blijven, denkt u dat er andere wegen moeten bewandeld worden om dit probleem aan te pakken. Maatregelen die los staan van de huidige?
  • Voelt u dat de lokale en/of federale politie agenten te kort heeft om de feiten grondig, efficiënt en gericht aan te pakken?
  • Gelooft u dat een het inzetten van een technopreventief adviseur na een woninginbraak de kans op herhaaldelijk slachtofferschap en risicobesmetting wegneemt?