Leden

Hieronder vindt u nog eens een tabel met de leden en elk hun basisartikel die hij/zij verder zal beschrijven op elk hun eigen pagina('s). (Klik op de naam van het lid om op hun pagina te geraken)

Alexander Benoot Veiliger door de buurtwacht?
Andreas Vdv Cameratoezicht in de openbare ruimte.
Berdieke Ooms The end of the organised crime in the European Union
Hendrik Maes De Modetermen voorbij
Jakob Denys Preventiepiramide
Joeri Sprengers Brandweerzorg en rampenbestrijding opgebrand?
Joey Max Over objectieve en subjectieve veiligheid
Joris Baetens Rondtrekkende dadergroepen:een empirische toets
Larsen Verhaeven Grensvervaging tussen interne en externe veiligheid
Levy Mestdag Onbekend, maar wel bemind. Inbraakpreventief advies in België
Michelle Castelein Kunst en/of criminaliteit
Tina Glabeke Europol, quid novis?