Larsen Verhaeven
FBI6.gif

Ik ben Larsen Verhaeven. Ik ben geboren op 11 oktober 1994 te Ieper. Ik studeer nu mijn 1ste jaar Maatschappelijke Veiligheid aan de katholieke hogeschool Vives. Daarvoor heb ik in het middelbaar Sociaal-Technisch gestudeerd en verleden jaar heb ik op de arteveldehogeschool te Gent een opleiding Sociaal Werk gevolgd, maar dat bleek geen succes. Mijn hobby's zijn voetbal en zwemmen. Ons projectwerk is de PZ Grensleie met als hoofdthema grenscriminaliteit.

Dit is het huidig artikel waar ik me mee bezig gehouden heb: Grensvervaging tussen externe en interne veiligheid

Larsen.jpg