InterProvinciaal Overleg

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is een vereniging met de twaalf Nederlandse provincies. De hoofddoelen van de vereniging is het naleven van de provinciale belangen en het uitwisselen van kennis en ervaring onderling. Het IPO neemt actief deel aan vernieuwingsprocessen. Hierbij nemen ze desnoods het initiatief.

Het bestuur van deze organisatie bevat dertien leden. Twaalf gedeputeerden, één uit elke provincie, en de voorzitter. Het IPO houdt zich voornamelijk bezig met het gemeenschappelijk optreden in de rijksoverheid, de EU, de VNG en enkele maatschappelijke organisaties. (83 woorden)