Inleiding
photo
Referentie

Deklerck, J. (2006). Onveiligheid integraal aanpakken: de ‘preventiepiramide’. Tijdschrift voor Veiligheid, 5(3), 19-37.

Korte Inhoud

Mijn tekst hanteert het thema preventiepiramide als integrale aanpak. Deze bijdrage gaat over de veiligheidspiramide als een integrale en positieve aanpak van veiligheidsproblemen en hoe we die kunnen oplossen. De preventiepiramide kwam voor het eerst voor als preventie in de ziekenhuizen. Dit werd verder theoretisch uitgebouwd met jeugddelinquentie als belangrijk onderdeel.

Context

Titel: Onveiligheid integraal aanpakken: de 'preventiepiramide'
Auteur/maker: Deklerck, J.
Uitgeverij: bju tijdschriften
Is onderdeel van: Tijdschrift voor veiligheid
Datum: 2006
Genre: Artikel
Taal: Nederlands
Doelgroep: Het artikel is zeer laagdrempelig. Ik had geen enkel probleem met dit artikel te lezen en alles te snappen. Mensen met een zekere interesse voor veiligheid kunnen dit zeker lezen.

Auteur

a) Het artikel werd geschreven door Johan Deklerck. In de inleiding word Johan Deklerck vaak aangehaald. Hij heeft al verschillende artikels geschreven omtrent het thema preventie.

b) Op het internet leid ik af dat Johan Deklerck professor is in de jeugdcriminologie aan de KU Leuven. De onderwerpen van zijn artikels zijn uiteenlopend. Vaak staan de thema’s criminaliteit, delinquentie en jongeren centraal.

c) Als ik die Limo doorzoek omtrent Johan Deklerck, vind ik uiteenlopende artikels. Ik zie de woorden integraal, criminaliteit en jongeren vaak terugkomen.
Voorbeelden:

-Deklerck, J., Pleysier, S. (2006). Over hondenpoep en hangjongeren. Een verkennend onderzoek naar overlastfenomenen in parken en groenzones. Tijdschrift voor Veiligheid (1), 5-20.

Het onderzoek gaat over het overlastfenomeen in parken en hoe wie die op een integrale manier kunnen aanpakken. Dit onderzoek kwam op vraag van de politiezone tot stand.

-Deklerck, J., (2001). Naar een fundamentele criminaliteitspreventie.Mechelen: Kluwer.

Meerdere publicaties vind je: hier

Structuur

-De tekst heeft een duidelijke structuur. Het is opgedeeld in een inleiding, midden en slot.
-De tekst bevat verschillende tussentitels. Zodat je telkens weet welk onderwerp gehandteerd wordt.
-De tekst bevat verschillende referenties. De volledige bronnen vind je dan achteraan in de bronnenlijst.