Informatie omtrent artikel

Dit is mijn basisartikel.

1. Referentie artikel: van Eijk, G. (2013). Veiliger door de buurtwacht? Over de veiligheidsbeleving van burgerparticipanten en het belang ervan voor lokaal veiligheidsbeleid. Tijdschrift voor Veiligheid, 12(3), 20-33.

Bijkomende referenties vindt u in de referentielijst van mijn basisartrikel

2. Details artikel:
Titel: Veiliger door de buurtwacht ?: over de veiligheidsbeleving van burgerparticipanten en het belang ervan voor lokaal veiligheidsbeleid
Auteur/maker: van Eijk, Gwen
Is onderdeel van: Tijdschrift voor Veiligheid. - 12 (2013) 3 ; p. 20 - 33
Datum: 2013
Uitgever: Den Haag : Boom Juridische Uitgevers., 2013
Genre/Vorm: Artikel
Taal: Nederlands
Bron: Cataloog

3. Korte samenvatting

Dit artikel onderzoekt de veiligheidsbeleving van de burger in de wijk. Twee vragen staan ​​centraal: 1. In hoeverre is het juist om te veronderstellen dat de burgerparticipatie het gevoel van de veiligheid versterkt? 2. Wat is de rol van het meten van veiligheidwaarnemingen in het lokale veiligheidsbeleid? In diepte-interviews met 21 deelnemende burgerparticipanten uit Den Haag laat zien dat de perceptie van veiligheid zowel positief als negatief verandert. Die perceptie is gerelateerd aan contacten met andere bewoners, de informatie die zij ontvangen over problemen i.v.m. veiligheid/criminaliteit en ervaringen bij het effectiviteit oplossen van de problemen. Deelname van burgerparticipatie lijkt eerder te resulteren in een meer genuanceerd beeld van de veiligheid. Het artikel eindigt met een discussie over de waarde van een gedetailleerd inzicht in de beleving van de veiligheid voor de lokale veiligheidsbeleid.

4. Auteur

Gwen van Eijk:

Ze is een criminoloog en stadssocioloog. Ze werkt als universitair docent en onderzoeker aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie aan de Universiteit Leiden. Gwen van Eijk heeft een Master in Criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, tijdens haar studie heeft zij zich gespecialiseerd in stedelijke problemen en beleid. In 2006 won ze een prijs van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie voor haar masterscriptie over de sociale gevolgen van de 'Rotterdam Wet'. Voordat ze naar Leiden kwam, was Gwen assistent-professor aan de Universiteit van Amsterdam, dat zich inzette voor Urban Studies en de afdeling Sociologie en Antropologie.

Gwen van Eijk heeft ook een persoonlijke pagina. Die vindt u hier.

Verder heeft Gwen ook nog andere artikels geschreven, een lijst van die artikels vindt u hier.

ImageDisplay.php?uid=FT113409&thumbed=5

5. Structuur

De structuur van dit artikel is goed opgebouwd. Het gebruik van tussentitels is erg aanwezig en dat zorgt voor een mooi overzicht. Met gebruik van tussentitels leest de tekst ook vlot en gemakkelijk. In de tekst bevinden er zich korte verwijzingen met de namen van andere sterauteurs en publicatiejaartal. De volledige bronnen bevinden zich in de literatuurlijst. Het artikel sluit af met een conclusie over dit thema.

(Nog eens een verwijzing naar mijn basisartikel:'Veiliger door de buurtwacht?' )