Info Over Het Artikel

Referentie:
Vander Beken, T. (2011). Grensvervaging tussen externe en interne veiligheid: achtergronden en gevolgen. Tijdschrift voor veiligheid,10 (4) 59-69

Korte inhoud:
Hoewel interne en externe veiligheid traditioneel als onderscheiden concepten worden gehanteerd en op die basis ook taken van politie en van het leger van elkaar worden onderscheiden, vervagen de grenzen ertussen steeds meer. Door een uitbreidend veiligheidsconcept, een verandering in de aard van de interventies op vreemd grondgebied en een wijzigend vijandsbeeld, groeit de overlapping tussen militaire en politiële doelstellingen en taken. Deze realiteit verschilt van de uitgangspunten van het bestaande juridisch en normatief kader dat wel nog steeds gebaseerd is op het onderscheid tussen interne en externe veiligheid.

Auteur:

fetch.php?w=300&media=gsr:vanderbeken.jpg

De auteur van dit artikel is Tom Vander Beken. Hij is een professor aan de universiteit van Gent. Hij geeft het vak Criminologie. Hij schrijft vaak artikels voor:
- Het tijdschrift voor veiligheid
- Het tijdschrift voor criminologie
- Het tijdschrift justitiële verkenningen
- Samen met andere auteurs een artikel voor het tijdschrift voor herstelrecht.
- Panopticon

In het artikel zelf is niets te vinden over de auteur.

Structuur:
Het artikel zelf is mooi onderverdeeld onder verschillende deelthema’s. Het begint ook met een inleiding, het is een zeer mooi gestructureerd artikel. Op het einde van het artikel is er ook een zeer uitgebreide bronnenlijst.

grensvervaging tussen externe en interne veiligheid