Gwen van Eijk

Ze is een criminoloog en stadssocioloog. Ze werkt als universitair docent en onderzoeker aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie aan de Universiteit Leiden. Gwen heeft een Master in Criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, tijdens haar studie heeft zij zich gespecialiseerd in stedelijke problemen en beleid. In 2006 won ze een prijs van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie voor haar masterscriptie over de sociale gevolgen van de 'Rotterdam Wet'. Voordat ze naar Leiden kwam, was Gwen assistent-professor aan de Universiteit van Amsterdam, die zette zich in voor Urban Studies en de afdeling Sociologie en Antropologie.

Gwen van Eijk heeft ook een persoonlijke pagina. Die vindt u hier.

Verder heeft Gwen ook nog andere artikels geschreven, een lijst van die artikels vindt u hier.

ImageDisplay.php?uid=FT113409&thumbed=5

De 3 vragen die Alexander heeft gesteld aan Gwen van Eijk vindt u op deze pagina