Gremia

Betekenis:

officiële groep mensen met een bepaalde taak

VOORBEELDEN: `deelnemen aan diverse internationale gremia voor toezichthouders`,
`Het college van promoties is een gremium van de universiteit dat doctoraten toekent en het promotiereglement vaststelt.`

SYNONIEM: college van vertegenwoordigers