Gepercipieerd

Betekenis:

znw. vr., mv. -s. Van lat. perceptio, fr. perception; eene afleiding van lat. percipĕre, nemen, ontvangen.

↪1. Het ontvangen of innen van gelden, belastingen enz. Thans weinig gebruikelijk.
↪2. Het kennis nemen van of gewaar worden van iets, die verrichting van den geest waardoor indrukken en gewaarwordingen bij den mensch bewust worden, en vandaar bij uitbreiding ook als benaming voor het vermogen om iets waar te nemen of in zich op te nemen.
↪3. Het resultaat van het waarnemen, datgene wat men in zich opneemt of opmerkt.