Gefragmenteerd

Betekenis:

onz. zw. ww. Uit fr. fragmenter (1845-'46; fragmenté reeds 1808).

↪In fragmenten opsplitsen; in de aanh. als muz. (in zelfst. gebr.) als techniek bij het componeeren, waarbij deelen van een motief of een thema op een andere wijze gecombineerd worden.