Geert Bouckaert
bouckaert_geert.gif

Prof. dr. Geert Bouckaert is professor sinds 1994 aan het Public Management Institute van de KU Leuven. Professor Bouckaert werkte niet mee aan dit artikel maar zijn naam verscheen wel in het onderzoeksrapport voor Binnenlandse Zaken. Het onderzoeksrapport waarop dit artikel gebaseerd is. Hij staat aangeduid als medewerker aan het rapport. Aangezien hij lesgeeft aan de faculteit Sociale-Wetenschappen aan de KU Leuven was zijn expertise hoogstwaarschijnlijk van toepassing bij de survey die werd afgenomen bij de bevolking. Zijn gegevens en cv zijn terug te vinden op de site van de KU Leuven.

Enkele vragen die voor Prof. dr. Bouckaert wel interessant zouden kunnen zijn:

  • Denkt u dat wanneer alle organisaties positief hadden geantwoord en de streefgroep groter was geweest, het onderzoek een meer specifieker plaatje had kunnen vormen of bent u tevreden met de resultaten die er nu uitgekomen zijn?
  • Als professor in de Sociale-Wetenschappen weet u wat van het gedrag van mensen. Merkt u in uw omgevingen dat mensen zich de dag van vandaag onveiliger voelen? En voelt u dat zelf ook aan?
  • Gelooft u dat de genoemde bevolkingsgroepen die uit de boot vallen geholpen kunnen worden door aangepast advies?